Kurs języka angielskiego
Kurs jezyka angielskiego

Program kursu ogólnego języka angielskiego jest zgodny z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i oparty na materiałach wydawnictwa Oxford University Press. Podczas kursu będziemy szkolić wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.

Zakres materiału i sposób jego przekazania uzależniony jest od wieku i poziomu uczniów.

Małe grupy, osobne dla dorosłych, dzieci (klasa II-IV) i młodzieży, zapewniają wszystkim uczniom uzyskanie indywidualnej pomocy i wsparcia ze strony lektora. Ponadto pomagają zmaksymalizować postępy w nauczaniu jak i budować pewność siebie w używaniu języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego. Każdy przerobiony rozdział zakończony jest testem sprawdzającym wiadomości ze słownictwa i z gramatyki. Zapewniamy dodatkowe zadania domowe, które pomogą utrwalić wiedzę wyniesioną z lekcji.

Po zdaniu testu końcowego uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu zaliczający dany poziom zaawansowania.

Grupa: 4-9 osób
Czas trwania: 50 godzin (godziny zegarowe)
Cena: 1475 PLN
(W cenę kursu wliczone są materiały. Można płacić w ratach)
Kurs trwa dwa semestry (2 x 1 godzina w tygodniu)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 795 714 054. Można umówić się na spotkanie z jednym z naszych lektorów i rozwiązać test kwalifikacyjny.